Vesting là gì? Đặc điểm của Vesting và những lưu ý cần biết

Trong quản lý nhân sự, Vesting là quyền lợi thuộc về nhân viên được quy định theo đúng pháp luật. Vậy, Vesting là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của khái niệm này và đặc điểm qua phần trình bày dưới đây.

Vesting là gì?

Thuật ngữ tiếng Anh Vesting có nghĩa là quyền được hưởng, đây là một thuật ngữ pháp lý có ý nghĩa là cho phép quyền được thanh toán tài sản hoặc các lợi ích đi kèm ở hiện tại hoặc trong tương lai đối với các cá nhân trong tham gia lao động.

Vesting được dùng trong việc quản lý nhân sự liên quan đến các lợi ích của một nhân viên trong kế hoạch nghỉ hưu. Khi họ đã tích lũy đủ các quyền mua cổ phiếu ESOP hoặc những lợi ích mà công ty đã đóng góp vào các tài khoản hưu trí, kế hoạch lương hưu đủ điều kiện của nhân viên.

Bên cạnh đó, người ta còn hiểu quyền được hưởng được dùng trong luật thừa kế hay liên quan đến bất động sản.

Quyền được hưởng có đặc điểm gì?

Quyền được hưởng được thiết lập khi công ty xác định nhân viên đó có thời gian làm việc tại công ty để xem xét họ có được quyền sở hữu tài sản hay không. Như vậy, quyền được hưởng mang lại những lợi ích trong kế hoạch nghỉ hưu cho nhân viên.

Nhân viên được quyền đối với những tài sản mà công ty cung cấp theo thời gian. Điều đó mang lại một động lực thúc đẩy họ thực hiện tốt vai trò và gắn bó lâu dài với công ty.

Vesting cung cấp cho công ty một công cụ có giá trị đó là lợi nhuận cổ phiếu để giữ chân nhân viên. Chẳng hạn, một nhân viên sẽ nhận được 100 đơn vị cổ phiếu hạn chế như là tiền thưởng.

Theo đó, để giữ chân nhân viên ở lại công ty lâu dài trong những năm tiếp theo thì công ty sẽ giao nhận cổ phiếu theo quy định như sau:

– Sau khi nhận thưởng mới nhận 25 đơn vị cổ phiếu trong năm thứ hai.

– Nhận tiếp 25 đơn vị cổ phiếu trong năm thứ ba.

– Nhận tiếp 25 đơn vị cổ phiếu trong năm thứ tư.

– Nhận 25 đơn vị cổ phiếu còn lại trong năm thứ năm.

Như vậy, thời gian nhận cổ phiếu sẽ chia làm 4 giai đoạn. Nếu nhân viên nghỉ việc sau năm thứ ba thì số cổ phiếu nhận được chỉ còn một nửa là 50 đơn vị, số còn lại sẽ bị mất.

Quyền được hưởng cũng có thể giao cho nhân viên ngay lập tức, nghĩa là nhận 100% trong các khoản đóng lương cho kế hoạch nghỉ hưu. Đóng góp của công ty cho một chương trình hưu bổng (401 k) của nhân viên có thể được hưởng ngay lập tức.

Bên cạnh đó, nhân viên có thể hưởng quyền được hưởng sau vài năm sử dụng kế hoạch cliff vesting. Nghĩa là nhân viên được quyền sở hữu 100% đóng góp của người sử dụng lao động tại một thời điểm hoặc một ngày cụ thể. Hoặc sẽ sử dụng kế hoạch quyền được hưởng phân loại, trong đó sở hữu tỷ lệ phần trăm theo đóng góp mỗi năm.

Nhân viên phải tuân thủ theo các quy định của kế hoạch quyền được hưởng và thường đến tuổi nghỉ hưu mới được rút tiền.

Những lưu ý cần biết của Vesting

Thông thường Vesting được phổ biến từ 3-5 năm. Các công ty khởi nghiệp có xu hướng cung cấp các khoản tài trợ cổ phiếu phổ thông hoặc kế hoạch phát hành quyền mua ESOP (Employee Stock Option Plan – kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động).

Các khoản trợ cấp và quyền chọn của nhân viên phải tuân thủ theo quá trình vesting. Để từ đó khuyến khích nhân viên trung thành và khiến họ gắn bó với công ty.

Hiện nay, để bù đắp cho những rủi ro trong quá trình làm việc hoặc bù đắp cho mức lương thấp hơn mức thị trường mà các công ty sẽ phát hành quyền mua cổ phần của công ty với mức giá thấp hay giá tượng trưng. Đây là quyền được mua lại cổ phần mà không phải là nghĩa vụ của nhân viên. Trong tương lai, nhân viên có thể bán lại cổ phần do mình sở hữu với mức giá cao hơn.

Vesting là gì? Bài viết đã chia sẻ những thông tin cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này. Đây là kiến thức bổ ích khi tham gia vào thị trường lao động hiện nay.